x3lud6stue8ssgc27845z1rwydwgkj
woman-1869208_1920.jpeg

facebook
linkedin
youtube
instagram
whatsapp

Email: info@colorimetriapplicata.com

logo figura originale

Applied Colorimetry

Subscribe to the newsletter

stay updated on our promotions, receive a 15% discount

giorgia terribile-1claudio makeupclaudio makeupclaudio makeup.jpeg

BLOG

APPLIED COLORIMETRY

Privacy

Policy

Terms of sale

Withdrawal form

Applied Colorimetry

street June two, 17 Battipaglia (Sa) 

P.IVA  05331900653

logo figura originale
logo modalità pagamneto

facebook
linkedin
youtube
instagram
whatsapp

Applied Colorimetry© 2023

Seminario di Colorimetria Applicata organizzato dall'Accademia Pink in Kosovo

16/09/2017 14:42

Claudio Terribile

Courses, colorimetry, claudioterribilehaircolorist, kosovo, pristina, accademia pink,

Accademia Pink ospita due giorni di il seminario di "Colorimetria Applicata" su tecniche di schiariture e tonalizzazioni di Claudio Terribile.

Pink Academy organizon seminar dy ditormbi "Kolorimetrinë teorike dhe zbardhimin me tonalizim" me Claudio Terribile.Seminari do të organizohet me datë 24-25 Prill 2017 në European College ofKosovoData: 24-25 Prill 2017(10:00h - 16:00h)Vendi: Rr. Gustav Mayer nr.19, Prishtine (Afer Albit tek Parku i qytetit) tekKolegji Europian i Kosoves College of Kosovo në PrishtinëNumri i pjesëmarrësve është i limituar.Me datë 3 Maj 2017 përherë të parë në Kosovë do të hapet shkolla e "Kokorimetrisë së Aplikuar"me certifikim ndërkombëtarRegjistrimet para dates 21 Prill 2017 ju ofrohet-10% zbritje si dhe libri profesional i përkthyer në gjuhën shqipe.Më shumë informata:045 310 111 / 049 379 193
AccademiaPink ospita due giorni di il seminario di "ColorimetriaApplicata" su tecniche di schiariture e tonalizzazioni di ClaudioTerribile. Il seminario si terrà il 24-25 aprile 2017 presso il collegioeuropeo del KosovoData: 24-25 aprile 2017 (10:00 h) H-16:00Luogo: st. Gustav Mayer nr. 19, Pristina pressoil collegio universitario europeo del Kosovo Kosovo Pristina. Il numero di partecipanti è limitato.Il 3° Maggio 2017 per la prima volta in Kosovoaprirà la "Colorimetria Applicata" International con Certificazionesulla Colorimetria. Prima data utile il 21 aprile 2017- per ottenere uno scontodel 10 % nonché professionista libro Tradotto in albanese.Per maggiori info: 045 310 111 / 049 379 193

newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png
newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png
newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png
newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png
newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png