logofiguraoriginale

  +39 393 550 0450 - info@colorimetriapplicata.com

  USEFUL LINKS

   

  Congresso Internazionale Colorimetria

  Claudio Terribile Haircolorist
  Gruppo FB Colorimetria Applicata

  Sitri

  TricoItalia
  Universidad de la Imagen

  Reserved Area

  Fibem

  Citations

   

  COLORIMETRIA APPLICATA

  HAIRCOLORIST

  INFO & CONTACTS

   

  Colorimetria Applicata
  via due giugno,17 Battipaglia  (Sa )

  Email: info@colorimetriapplicata.com
  Cell: +39 393 550 0450


  facebook
  twitter
  youtube
  pinterest
  instagram

  Seminario di Colorimetria Applicata organizzato dall'Accademia Pink in Kosovo

  2017-09-16 14:42

  Courses, colorimetry, claudioterribilehaircolorist, kosovo, pristina, accademia pink,

  Accademia Pink ospita due giorni di il seminario di "Colorimetria Applicata" su tecniche di schiariture e tonalizzazioni di Claudio Terribile.

  Pink Academy organizon seminar dy ditormbi "Kolorimetrinë teorike dhe zbardhimin me tonalizim" me Claudio Terribile.Seminari do të organizohet me datë 24-25 Prill 2017 në European College ofKosovoData: 24-25 Prill 2017(10:00h - 16:00h)Vendi: Rr. Gustav Mayer nr.19, Prishtine (Afer Albit tek Parku i qytetit) tekKolegji Europian i Kosoves College of Kosovo në PrishtinëNumri i pjesëmarrësve është i limituar.Me datë 3 Maj 2017 përherë të parë në Kosovë do të hapet shkolla e "Kokorimetrisë së Aplikuar"me certifikim ndërkombëtarRegjistrimet para dates 21 Prill 2017 ju ofrohet-10% zbritje si dhe libri profesional i përkthyer në gjuhën shqipe.Më shumë informata:045 310 111 / 049 379 193
  AccademiaPink ospita due giorni di il seminario di "ColorimetriaApplicata" su tecniche di schiariture e tonalizzazioni di ClaudioTerribile. Il seminario si terrà il 24-25 aprile 2017 presso il collegioeuropeo del KosovoData: 24-25 aprile 2017 (10:00 h) H-16:00Luogo: st. Gustav Mayer nr. 19, Pristina pressoil collegio universitario europeo del Kosovo Kosovo Pristina. Il numero di partecipanti è limitato.Il 3° Maggio 2017 per la prima volta in Kosovoaprirà la "Colorimetria Applicata" International con Certificazionesulla Colorimetria. Prima data utile il 21 aprile 2017- per ottenere uno scontodel 10 % nonché professionista libro Tradotto in albanese.Per maggiori info: 045 310 111 / 049 379 193

  newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png
  newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png
  newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png
  newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png
  newsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnewsimage-1581272470.phpnews94-1581272470.png

  2019 Colorimetria Applicata©

  Create a FREE Website